Магистрала Тракия
БългарскиEnglish A1 - магистрала
   

Цената на парцела е 20 EUR / кв.м. при значително по-висока средна цена на парцели граничещи с магистралата (вестник "Монитор", 2008).

Общата площ на парцела е 7.381 (седем цяло, триста осемдест и едно) дка.

Оттук можете да изтеглите актуална скица на парцела

Други предимства:
  лесен достъп до електрически ток
  лесен достъп до вода
  нула градуса денивелация
  възможност за промяна на статута

Постигната е договореност за възможност за закупуване на съседни парцели.

Оттук можете да изтеглите скица, включваща и другите парцели с обща площ 17.7 дка.

За повече информация се свържете, чрез страницата за контакти.

   
парцел
терен
място
земя
 
         - всички права запазени - парцел до магистрала тракия - терен | земя край магистрала тракия - място - Стара Загора